wij geven houvast en perspectief

in tijden van verandering

 

Carla Onderdelinden en Patricia van der Haak
Transitiereizen

slider-onderzoek3

onderzoek

De enige manier om de complexiteit van complexe maatschappelijke vraagstukken te begrijpen, is om erin te stappen. Op reis te gaan. Ontdekken en ervaren. Dit is dan ook de manier waarop wij onderzoek doen: in de praktijk.

transformatie

transformatie

Wij gebruiken vaak de metafoor “van rups naar vlinder”. Dit is een spannend en kwetsbaar proces, maar wel volgens een vastgelegd plan. Zo’n plan is noodzakelijk als je succesvol met transformatie aan de slag wilt gaan.

Over ons

reisbureau

Transitiereizen ontwikkelt praktische kennis en instrumenten voor de transformatie van wijken, steden en gebieden en levert hiervoor de ”reisgidsen” en ”rugzakken”. Hiermee kan je zelf aan de slag.

de all inclusive wijk

De all inclusive wijk ziet de wijk, een stad of een gebied als een economische eenheid, als een levend geheel, in plaats van als een losse verzameling huishoudens. Dit perspectief geeft nieuwe mogelijkheden om wijken efficiënt, duurzaam en inclusief te organiseren: all inclusive.

projecten

Zutphen

zutphen

Wat beweegt bewoners en hoe komen bewoners in beweging om hun woning te verduurzamen en van het aardgas af te halen? Urgentie én een lonkend perspectief.

wageningen nude

wageningen

Door niet alleen te kijken naar de energie-opgave maar ook naar de andere uitdagingen in de wijk, ontstaat een integrale visie Nude Toekomst.

Arnhem

arnhem

Door de sociaal-economische problematiek  te verbinden met fysieke opgaven, staan de wensen en de waarde van de Geitenkamp en haar bewoners centraal en niet hun problemen.

Onderzoeksvraag

begeleiders van transformatie

Carla Onderdelinden en Patricia van der Haak zijn specialisten op het terrein van nieuwe economie, systeemverandering, transformatie en integraal-holistisch organiseren. Zij verbinden de huidige maatschappelijke uitdagingen met nieuwe inzichten over samenleven en samenwerken.

verhalen