Praktijk en proces

Complexe vraagstukken lossen op in de praktijk. Dat is de plek waar overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenschappen samenwerken aan thema's als de energietransitie, gezondheid, vergrijzing, klimaatadaptatie, leefbaarheid, tweedeling, etc. Wij kunnen transitieteams en netwerkorganisaties begeleiden een praktische gebiedsaanpak en praktijkvoorbeelden. Ook kunnen we kwartiermakers en procesbegeleiders leveren.

WijkMakerij Dukenburg in Nijmegen is ons belangrijkste living lab. Geïnitieerd door Carla en een groep medebewoners, gedragen door de wijk. We kunnen hier experimenteerruimte bieden voor nieuwe inzichten, werkvormen en oplossingen.

De all inclusive wijk is de basis onder onze aanpak. De all inclusive wijk ziet als de wijk als één huishouden waar inwoners, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen het werk organiseren dat gedaan moet worden om duurzaam en toekomstbestendig te worden. Initiatiefnemers gaan "de berg werk" anders organiseren en leggen het eigenaarschap zoveel mogelijk bij inwoners.

  • Wijkaanpakken en gebiedsontwikkeling
  • Kwartiermaken en procesbegeleiding
  • Excursies naar praktijkvoorbeelden
  • Bewonersavonden, cocreatieprojecten
  • Living labs en Leeromgevingen
  • Coaching van mensen, teams, organisaties

Meer informatie over de all inclusive wijk?