Onderzoek en advies

We onderzoeken de root causes van systeemproblemen en de bijbehorende taaie vragen. We leveren oplossingsrichtingen in de vorm van idee├źn, concepten en transitiepaden. We duiken in de kern van de zaak: de overtuigingen, principes en kernwaarden van onze huidige economische en sociale structuren. Om van daaruit nieuwe leidende principes te benoemen, zoals zelforganisatie en eigenaarschap. Ook doen we onderzoek naar nieuwe mogelijkheden voor integraal samenwerken, financieren, besturen en besluiten. We organiseren pilotwijken, living labs en communities of practice rond opgaven en taaie vragen. Om zo, in de praktijk (in de wijk), de complexiteit te kraken en samen met degenen die het betreft, uit te zoeken wat het probleem is, en hoe de praktische oplossing eruit ziet. Dit maakt ons echt een Praktijkbureau voor transities. We doen pionierend werk en geven concreet handelingsperspectief.

  • Oplossingsrichtingen voor complexe opgaven
  • Randvoorwaarden voor transitieprocessen
  • Holistische visie en concreet handelingsperspectief