RVO – Onderzoek Wijkbedrijven Energietransitie

Voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) deden we in 2022 onderzoek naar wijkbedrijven in het kader van de energietransitie. Daar is al veel over geschreven en dus probeerden we een spa dieper te steken. We onderzochten hoe wijkbedrijven tot stand komen, wat de rol van de gemeente en andere stakeholders is en wat een wijkbedrijf oplevert. Uit de interviews kwam naar voren dat gemeenten, inwoners en (bouw)bedrijven in toenemende mate de waarde zien van wijkbedrijven. Zowel in het sociaal domein als in de energietransitie. We inventariseerden de randvoorwaarden voor succes, de belangen van verschillende stakeholders en de taaie vragen die spelen. We sloten het project af met een expertmeeting.

Download het onderzoeksverslag.