Ministerie van Binnenlandse Zaken – Aanpak woonfraude

Voor het ministerie van BZK en ICTU hebben we in 2020 een aantal bijeenkomsten georganiseerd om de dieperliggende oorzaken van woonfraude te ontrafelen. Vraag: hoe kunnen betrokken organisaties voorkomen dat bij de aanpak van woonfraude de focus komt te liggen op symptoombestrijding terwijl de dieperliggende oorzaak van het probleem niet wordt weggenomen? Transitiereizen adviseerde om het thema woonfraude op drie schaalniveaus van complexiteit aan te pakken:

Schaalniveau 1. handhaven (symptomen bestrijden)
Schaalniveau 2. overlast van woonfraude verminderen (gevolgen verzachten)
Schaalniveau 3. zorgen dat de burger een betere optie heeft (oorzaken wegnemen)