Wat wij doen

Transitiereizen begeleidt organisaties en samenwerkende netwerken met transities. We leveren kennis, tools en procesbegeleiding. We werken in de praktijk, doen onderzoek, ontwikkelen perspectieven en roadmaps. We begeleiden transitieteams en burgerinitiatieven. Op thema's als de energietransitie, ouderenzorg, voedsel en gezondheid, integrale gebiedsontwikkeling.

Onze expertise betreft antwoord op de hoe-vraag, oftewel de sociaal-economische en organisatorische aspecten van transities. Hoe krijg je mensen en organisaties in beweging, welke voorzieningen zijn er nodig, hoe ziet een integrale businesscase eruit, hoe bouw je een netwerkorganisatie, hoe organiseer je lokaal eigenaarschap, etc.

Met onze kennis, tools en procesbegeleiding dragen we bij aan de ontwikkeling van mensen, organisaties en gebieden (vaak wijken, dorpen, gemeenten). In de praktijk ontwikkelen we:

  1. Een andere mindset: waardengedreven, systeemdenken, duurzaam samenwerken
  2. Andere manieren van organiseren: genetwerkt, community based, collectief
  3. Andere voorzieningen in een gebied: lokale, integrale businessmodellen en sociale ondernemingen die van en voor de gemeenschap zijn.

Met tien jaar ervaring hebben wij scherp zicht wat in de praktijk wel en niet werkt.

Onderzoek en advies

We onderzoeken de root causes van systeemproblemen en de bijbehorende taaie vragen. We leveren oplossingsrichtingen.

Educatie en inspiratie

Hoe krijg je mensen en organisaties in beweging? Welke mindset en organisatie­verandering is nodig?

Tools en concepten

We ontwerpen processen, concepten, nieuwe businessmodellen en tools voor transformatie.

Praktijk en proces

Complexe vraagstukken lossen op in de praktijk. In een living lab is ruimte voor nieuwe inzichten, werkvormen en oplossingen.