Over ons

Transitiereizen begeleidt organisaties en samenwerkende netwerken met transities. We leveren kennis, tools en procesbegeleiding. We werken in de praktijk, doen onderzoek, ontwikkelen perspectieven en roadmaps. We begeleiden transitieteams en burgerinitiatieven. Op thema's als de energietransitie, ouderenzorg, voedsel en gezondheid, integrale gebiedsontwikkeling. Onze expertise betreft het antwoord op de hoe-vraag, oftewel de sociaal-economische en organisatorische aspecten van transities. Hoe krijg je mensen en organisaties in beweging, hoe ziet een integrale businesscase eruit, hoe bouw je een netwerkorganisatie, hoe organiseer je lokaal eigenaarschap, etc. Met tien jaar ervaring hebben wij scherp zicht op wat in de praktijk wel en niet werkt.

Onze missie en visie

Carla Onderdelinden en Patricia van der Haak willen bijdragen aan de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Samen met partners en opdrachtgevers ontwikkelen zij kennis, tools en nieuwe perspectieven voor het organiseren van transities. Samenwerken in de praktijk, lokaal eigenaarschap, zelfvoorzienende gemeenschappen en netwerkorganiseren zijn kernwoorden van hun visie. Carla en Patricia kijken met een holistische blik naar de samenleving, waar autonomie en verbondenheid twee kanten zijn van dezelfde medaille.

"Al meer dan tien jaar zien wij dat de systemen van de huidige economie en samenleving niet goed meer werken, met grote maatschappelijke problemen als gevolg (zoals tweedeling en klimaatverandering). In onze visie is er achterliggend maar één probleem: een organisatieprobleem. We zijn een van de rijkste en dichtstbevolkte landen van de wereld en toch hebben we niet voldoende geld en capaciteit om onze problemen op te lossen. Er is in onze visie dan ook geen tekort aan geld of capaciteit; geld en capaciteit zitten vast op plekken waar ze niet langer behulpzaam zijn aan de economie en samenleving. Kortom, we hebben een organisatieprobleem."

Dit probleem kunnen we oplossen met een andere manieren van organiseren en financieren: met integrale netwerkorganisaties die lokaal en regionaal eigen voorzieningen ontwikkelen. Denk aan Energiegemeenschappen, Voedsel Coöperaties of Zorgzame Buurten. Dergelijke genetwerkte organisaties zijn in staat om zelf complexe problemen op te lossen. Lokaal, regionaal en nationaal.

Onze expertise

Carla Onderdelinden en Patricia van der Haak zijn specialisten op het terrein van nieuwe economie, systeemverandering, transformatie en integraal-holistisch organiseren. Zij verbinden de huidige maatschappelijke uitdagingen met nieuwe inzichten over samenleven en samenwerken.

Carla en Patricia zijn ervaren transitiemanagers, procesbegeleiders en conceptontwikkelaars en hebben zowel voor de overheid als het bedrijfsleven gewerkt. De expertise van Carla ligt met name op het vlak van energietransitie, coalitievorming, procesontwerp, cocreatie. Carla is een ervaren netwerker. De expertise van Patricia ligt op het vlak van het sociaal domein, zorg en gezondheid, onderwijs, systeemontwerp, maatschappelijke businessmodellen. Patricia kan inspirerend vertellen over nieuwe oplossingen voor onze complexe maatschappelijke problemen.

Onze partners

Transitiereizen werkt met partners die specifieke kennis en ervaring hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van sociaal ondernemen, burgerinitiatieven, cocreatie, design thinking, systemisch en energetisch werk. Zo werken we samen met LSA-Bewoners en Ground8.

Onze reis

In 2013 besloten wij om samen vol te gaan bouwen aan een nieuwe economie en samenleving. We gingen onze passie volgen, intrinsiek gemotiveerd werken, recht doen aan onze talenten. Zo ontstond Transitiereizen, een way of life met een KvK-nummer. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een specialistisch praktijkbureau dat transities organiseert voor overheden, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven.

We brengen het oude naar het nieuwe. Met heel ons hart en veel kennis van zaken. Ga mee op reis!

Carla Onderdelinden en Patricia van der Haak
Transitiereizen

Contact

V.O.F. Transitiereizen
Vondellaan 22
6824 ND Arnhem

www.transitiereizen.nl
www.deallinclusivewijk.nl

KvK 61469343
IBAN NL25 TRIO 0198 1486 66