Gemeente Rheden – Dieren-West aardgasvrij

De wijk Dieren-West in de gemeente Rheden is een Wijk van de Toekomst. Dat betekent dat deze wijk als een van de eerste in de gemeente aardgasvrij wordt. In 2021 en 2022 hebben we samen met een coalitie van inwoners en partners voorbereidingen getroffen. We verzamelden bouwstenen voor een wijkuitvoeringsplan, interviewden inwoners, inventariseerden belangen en bijdragen van partners, beschreven de klantreis en onderzochten waar de praktische knelpunten lagen voor het verduurzamen van tien kenmerkende woningen in de wijk.

We organiseerden een aantal bewonersavonden en energiecaf├ęs, samen met de initiatieven in de wijk. Ook waren we betrokken bij het onderzoek van WDW naar een wijkaanpak voor de sociale huurwoningen, het onderzoek naar de beste warmteoplossingen voor de wijk en het onderzoek naar een MEDO: een Maatschappelijke Dienstenorganisatie t.b.v. een haalbare businesscase op wijkniveau.

In 2023 is het Wijkuitvoeringsplan vastgesteld door de Gemeenteraad. Leuk om te weten: het is het eerste vastgestelde Wijkuitvoeringsplan in Nederland!

Download het wijkuitvoeringsplan.