Gemeente Wijchen – Integrale gebiedsontwikkeling

In 2020 heeft de gemeente Wijchen ons gevraagd de voorbereiding van een omvangrijke gebiedsontwikkeling in Wijchen Zuid te begeleiden. Deze jaren ‘80 wijk staat voor een groot aantal opgaven, zowel in de fysieke als de sociale leefomgeving. Doel was om te verkennen wie en wat er nodig was om het voorzieningencentrum Hart van Zuid en de omliggende woonwijken prettiger, duurzamer en leefbaarder te maken. Met meer ruimte voor ontmoeting, winkelen, zorg, gezondheid, energietransitie, groen en onderwijs. De projectpartners van ”Hart van Zuid” wilden deze opgaven in onderlinge samenhang integraal aanpakken. Transitiereizen begeleidde het proces met inbreng van het concept en methodiek van de all inclusive wijk.