Woongemeenschap De Refter – Toekomstvisie

In 2023 hebben we voor Woongemeenschap De Refter in Ubbergen een aantal workshops georganiseerd waarin we bouwstenen voor een toekomstvisie hebben benoemd. De Refter is een oud klooster dat door de bewoners zelf ontwikkeld is tot een woon-werkgemeenschap. Zelforganisatie is een belangrijke pijler onder de gemeenschap. Na 40 jaar was het tijd om eens na te denken over vernieuwing. We hebben samen met de bewoners de cultuur, de betrokkenheid en de organisatie onder de loep genomen. Ook hebben we kernwaarden benoemd, grote en kleine kansen beschreven en de toekomst aan de hand van een aantal scenario's in een legoworkshop concreet gemaakt. We organiseerden een aantal middagen vol workshops, dialoog en praktische oefeningen. Zodat er voor iedereen een manier was om zich goed uit te kunnen spreken. We verzamelden alle input en maakten mooie verslagen die breed gedeeld en gelezen werden. Inmiddels is er een Bruisgroep die verder werkt aan de gewenste vernieuwing binnen de Refter.