de all inclusive wijk

De all inclusive wijk is de thuisbasis voor iedereen die werkt aan een waardevolle economie, een inclusieve samenleving en een duurzame leefomgeving.

 

andere kijk op wonen, werken en samenleven

De all inclusive wijk ziet de wijk, een stad of een gebied als een economische eenheid, als een bedrijf of levend geheel (in plaats van een verzameling losse huishoudens). Dit perspectief geeft nieuwe mogelijkheden om het werk dat in een wijk of gebied gedaan moet worden (het huishouden) efficiënt, duurzaam en inclusief te organiseren. Bijvoorbeeld de mogelijkheid een wijkbedrijf te organiseren waar inwoners, gemeente, woningbouwverenigingen en andere partijen samenwerken aan een sociale, fysieke of economische opgave.

 

waarom is dit nodig?

  1. Omdat we dringend aan de slag moeten met grote uitdagingen als energietransitie, klimaat, tweedeling, betaalbare en waardige zorg, voldoende werk en inkomen en het verduurzamen van buurten, wijken en steden. En dan bedoelen we niet praten of plannen maken, maar echt iets doen.
  2. Omdat we de huidige maatschappelijke problemen in een wijk of in een dorp gewoon kunnen zien, en daar dus kunnen ontrafelen en oplossen. Oftewel: omdat een wijk of dorp het juiste schaalniveau heeft om complexe maatschappelijke opgaven te realiseren.
  3. Omdat mensen zelf heel goed weten wat de oplossing voor hun eigen omgeving is, maar omdat een wijk of dorp niet georganiseerd is, wordt de collectieve kracht van het geheel niet gebruikt.
  4. Omdat complexe maatschappelijke opgaven alleen samen opgelost kunnen worden. En dus zullen er integrale plekken en structuren in wijken en dorpen georganiseerd moeten worden waar inwoners, gemeenten, bedrijven en organisaties samen kunnen werken. Bijvoorbeeld in wijkbedrijven vanwaaruit je duurzame energie, toekomstbestendige woningen of voldoende en zinvol werk kunt organiseren.

anders organiseren

De all inclusive wijk helpt inwoners, gemeenten en andere lokale partijen met:

  • het neerleggen van een speelveld voor integrale samenwerking en collectief ondernemen
  • het verbinden van inwoners tot een community
  • het verbinden van deze communities met gemeenten, organisaties en bedrijven
  • het organiseren van samenwerking tussen inwoners en systeempartijen
  • social business development en duurzame ontwikkeling: nieuwe businessmodellen die inwoners de mogelijkheid geven eigenaarschap over hun leven en leefomgeving te nemen
  • het leveren van kennis en instrumenten om dit zelf te kunnen bouwen

Het maakt niet uit of de start voor een ontwikkelproces topdown of bottom up is, we verbinden namelijk altijd.