Herbestemming schoolgebouw Geitenkamp Arnhem

De sociaal-economische problematiek in de wijk Geitenkamp is groot: drie generaties werkloosheid en geen zicht op het achterliggende patroon dat dat veroorzaakt.

Door de urgentie in de wijk (sociaal-economische problematiek) te verbinden met de fysieke opgaven in de wijk en in de stad, ontstaat een integrale visie waarin de wensen en de waarde van de Geitenkamp en haar bewoners centraal staat en niet hun problemen. De aanpak van de all inclusive wijk gaf heel nieuwe inzichten in de oorzaak van de problemen en structureert de samenwerking tussen de betrokken stakeholders.

De Geitenkamp staat nu aan de vooravond van een langjarige ontwikkeling naar leer-werkplekken, ambachtswerk, sociaal-cultureel ondernemerschap. Het blijkt dat de wijk over een enorme voorraad vakmanschap beschikt die niet benut wordt doordat mensen geen toegang voelen of hebben om daadwerkelijk mee te doen. Ze kunnen bijvoorbeeld wel metselen maar hebben hiervoor geen diploma (en dus zitten ze op de bank). Of gebruiken dit als argument om de oorzaak niet bij zichzelf te hoeven zoeken (omdat daar vaak persoonlijke pijn zit). Kunnen we nieuwe wegen aanleggen waarmee we deze mensen om de systeemmuur heen kunnen leiden, op een manier die aansluit bij de wensen en talenten van de mensen in de wijk?

Verkennende vragen voor de businesscase

  • Wat kan jij voor de Vlindertuin (het schoolgebouw) en de wijk betekenen?
  • Wat kan de Vlindertuin voor de mensen in de wijk betekenen?
  • Wat kunnen de mensen in de wijk voor de stad betekenen? Bijvoorbeeld in het al het werk dat de komende jaren gedaan moet worden rond het afkoppelen van het aardgasgasnet, het verduurzamen van woningen in de wijk of het uitvoeren van maatregelen om de klimaatverandering op te vangen?
  • Kan de Vlindertuin een functie krijgen in het ontwikkelen en verbinden van mensen uit de Geitenkamp met de enorme berg werk die de komende jaren gedaan moet worden? Wij denken van wel!

Opdrachtgevers

Inwoners van de Geitenkamp en de Leefbaarheidsalliantie (provincie Gelderland);
We werken samen met ontwikkelpartner: Spectrum, partner met elan.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Patricia van der Haak

Of lees verder in het uitgebreid artikel op website van Integral City, een initiatief van Marilyn Hamilton
the all inclusive neighbourhood 9 september 2018