Gemeente Zutphen – Virtuele wijkaanpak energietransitie

Vraag: Wat beweegt bewoners en hoe komen bewoners in beweging om hun woning te verduurzamen en van het aardgas af te halen?

Om deze vraag te onderzoeken nam de gemeente Zutphen het initiatief om met veertien echte Zutphenaren in een virtuele, veilige omgeving te onderzoeken wat nodig is om de  transitie naar een duurzame energievoorziening te laten slagen.

Gedurende drie bijeenkomsten is verkend wat nodig is om daadwerkelijk van A (de huidige energievoorziening) naar B (aardgasvrije, duurzame energievoorziening) te komen. Als je van A naar B wilt, heb je in de eerste plaats urgentie nodig én een lonkend perspectief. Anders kom je niet in beweging. We hebben gekeken wat de urgentie groter maakt en wat een aanlokkelijk perspectief is. En wat je nodig hebt aan toerusting op weg van A naar B. De opbrengst geeft inzicht en handelingsperspectief. Wat zijn overwegingen van bewoners? Wat maakt het urgent voor huishoudens, de buurt, de gemeente en regionale en rijksoverheid? Wat kan je doen?

Het stuurwiel wordt gebruikt in de echte Zutphense wijk van de Toekomst Voorsteralleekwartier Noord/Berkelpark. Het advies is ook goed bruikbaar is voor andere wijken, gemeenten, provincies, de Rijksoverheid en andere partners van de energietransitie.

Opdrachtgever

gemeente Zutphen

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Carla Onderdelinden