Gemeente Zutphen – Procesbegeleiding afkoppelen aardgas

In 2017 hebben we de gemeente Zutphen begeleid met een proces in de wijk Voorsteralleekwartier Noord en Berkelpark. Doel: deze wijk afkoppelen van het aardgas en een alternatieve duurzame warmtevoorziening realiseren. Ter voorbereiding van deze ontwikkeling hebben we ons een virtuele wijk voorgesteld. In deze virtuele omgeving hebben we met een groep van vijftien inwoners, op een veilige manier onderzocht hoe een wijk van de Toekomst eruit ziet. En hoe we die met bewoners en stakeholders daadwerkelijk kunnen realiseren. Onder meer door te onderzoeken welke overwegingen een rol spelen en hoe en door wie kan worden voorzien in de benodigde voorwaarden. In 2022 is Carla als adviseur participatie ook betrokken geweest bij de energietransitie in de wijk Helbergen.