Gemeente Winterswijk – Herinrichting De Pas

In 2020 en 2021 hebben we de verkennings- en planfase van de herinrichting van de wijk De Pas in Winterswijk begeleid. Een prachtig project waar de gemeente nadrukkelijk wilde experimenteren met integrale samenwerking in de herinrichting van deze bloemkoolwijk. Het project De Pas was dan ook een experiment. De opgave betrof het verduurzamen van een aantal huurwoningen en de herinrichting van de openbare ruimte. Daarnaast was het de bedoeling om zoveel mogelijk participatie en partnerschap te organiseren rond het werk dat gedaan moest worden. Dit was een proces waarin de gemeente en de Woningbouwcorporatie ervaring wilden opdoen met gelijkwaardig overleg, samenwerken, inspraak geven, invloed geven, eigenaarschap en werk overdragen aan inwoners. Met behulp van de methode de all inclusive wijk hebben we het proces ontworpen, de mogelijkheden voor bewonersbedrijven in kaart gebracht, nieuwe werkvormen en bestuursstijlen uitgeprobeerd en een andere manier van aanbesteden aangereikt.