Gemeente Haarlemmermeer – Bornholm langer thuis

In 2019 en 2020 ondersteunden we de gemeente Haarlemmermeer bij de invulling van het Innovatie Programma Langer thuis – Inclusieve wijk, van Platform31. Samen met de partners uit het Zorg- en Welzijndomein en de Woningbouwcorporatie organiseerden we inspiratiesessies, fotowandelingen door de wijk Bornholm in Hoofddorp, reikten we kennis aan over de all inclusive wijk, participatie en sociaal ondernemen en inventariseerden we de belangen en bijdragen van de partnerorganisaties met een interne en externe belangenroos en waardenwebs per thema. Doel van de coalitie was om tot een gezamenlijk programma te komen om de wijk samen met inwoners inclusief, schoon, heel, veilig, gezond en duurzaam te maken. De kern van onze bijdrage: voorbeelden aanreiken en de belangen en bijdragen van de coalitiepartners richten op een gezamenlijke bedoeling.