Gemeente Ede – Wijkaanpak vervangen riool

In 2020 vroeg de gemeente Ede ons om een wijkaanpak voor de Zeeheldenbuurt en de Bloemenbuurt. Het riool moest in deze wijken vervangen worden. De gemeente wilde dit project upgraden tot een integraal gebiedsproces en ook sociale en groene doelen koppelen aan deze fysieke opgave. Doel: ook sociale en ecologische meerwaarde realiseren die de leefbaarheid en de leefomgeving van de wijk te goede zou komen. Hiervoor was een integrale aanpak en participatie van inwoners nodig. Transitiereizen ondersteunde in de verkenningsfase met een stakeholderanalyse, het organiseren van eerste (online) bijeenkomsten met partners en inwoners. Ook maakten we ”doelenrozen” waarmee helder werd welke partners en inwonerorganisaties een bijdrage zouden kunnen leveren aan de gewenste gebiedsontwikkeling. Wil je weten hoe de gemeente verder is gegaan?

Bekijk de gemeentelijke informatie.