Intrinsieke drijfveren brengen mensen in beweging

De vraag die ons vaak gesteld wordt is: ‘Hoe krijgen we mensen en organisaties in beweging om bij te dragen aan het oplossen van complexe vraagstukken?’ Bijvoorbeeld op thema’s als economie, energie, zorg, werk en inkomen, onderwijs, leefbaarheid. Ons antwoord is: ‘Door aan te sluiten bij intrinsieke drijfveren van mensen en organisaties’. Dit doen wij dan ook in de gebiedsontwikkelingsprocessen die wij begeleiden. We sluiten aan op de vier belangrijkste intrinsieke drijfveren van mensen: zingeving, autonomie, verbinding en meesterschap. Deze drijfveren zie je ook terug in organisaties. Door complexe vraagstukken te verbinden met wat mensen en organisaties drijft, ontstaat beweging. En vanuit de beweging ontstaat een oplossing. Mensen, organisaties, directies, gemeenten, etc. komen namelijk alleen in actie als ze zelf iets willen doen.

Autonomie en verbinding

Autonomie (mind) gaat over het verlangen naar regie over eigen leven en leefomgeving: Wat willen bewoners met het gebied? Wat is de identiteit van het gebied? Door open te kijken naar wat er allemaal is in de wijk: talent, ideeën van bewoners, gebouwen, geldstromen, groen, geschiedenis, maar ook naar overtuigingen ontstaat als vanzelf een identiteit, die zelf bepaalt waar de wijk heen wil bewegen. Autonomie is verbonden met de HOE vraag (mind) in een ontwikkelproces. Hoe gaan we de ideeën realiseren met wat we als coalitie in huis hebben? Hoe kan iedereen bijdragen in een samenhangend proces? Wat zijn de leidende principes in de samenwerking? Welke middelen en capaciteit hebben we nodig?

Verbinding (heart) gaat over het vormen van relaties waarin je gewaardeerd wordt om wie je bent (en viceversa). Verbinding is verbonden met de WIE vraag (heart) in een ontwikkelproces. Wie zijn de initiatiefnemers, doelgroep(en) en partners? Wat is hun motivatie? Wat is hun belang? Wat is hun bijdrage?
Door iedereen uit te nodigen mee te doen (inwoners en lokale bedrijven en organisaties) ontstaat een veerkrachtig netwerk in het gebied. Door de community te verbinden met het netwerk van professionals ontstaat een smart grid waarin kennis, capaciteit en geld kan stromen naar de bedoeling, het bewonersbelang.

Autonomie en verbinding houden elkaar vast als een lemniscaat. Je hebt beide nodig in een gebiedsproces. Autonomie geeft vrijheid om te bewegen en leidt tot betrokkenheid. Maar volledig autonoom je gang gaan zonder verbinding brengt je niet ver. En volledig in verbinding met anderen werken zonder je eigen autonomie te bewaren leidt tot volgzaamheid en put je uit.

Zingeving en meesterschap

Ook zingeving en meesterschap houden elkaar vast in een lemniscaat.

Zingeving (soul) gaat over van betekenis willen zijn, iets doen in dienst van wat groter is dan jijzelf. Wat is de betekenis van het gebied voor haar bewoners en wat betekent het gebied voor haar omgeving, voor het grotere geheel? Wat is het verhaal van het gebied? Zingeving is verbonden met de WAAROM-vraag in een ontwikkelproces. Wat is de aanleiding van het gebiedsproces? Wat is de bedoeling? Wat is de droom? Het perspectief? Antwoord op deze vragen geeft een heldere richting en kompas voor het gebiedsproces.
Meesterschap (body) gaat over het beste in jezelf ontwikkelen in iets dat ertoe doet: Het beste van het gebied ontwikkelen door het beste van bewoners en het beste van organisaties in de wijk te ontwikkelen en met elkaar te verbinden. Meesterschap is verbonden met de WAT-vraag in een ontwikkelproces. Wat zet je samen neer met je coalitie? Hoe ziet het eindresultaat eruit?

Procesontwerp voor integrale gebiedsontwikkeling

De intrinsieke drijfveren vormen de onderlegger voor ons procesontwerp voor integrale gebiedsontwikkeling, waarmee we werken in wijken, dorpen en regio’s.

Meer weten over onze aanpak?
Neem contact met ons op.