educatie en advies

 

educatie

EEN REGIO 4.0 BOUWEN, HOE BEGIN JE?

Als je in een regio samen aan de slag wilt om voorzieningen te bouwen, dan is samenwerken erg belangrijk. Maar hoe begin je? Hoe organiseer je partnerschap? Hoe zorg je voor afstemming en samenspel?

Webinar, 11 november 2022, 9.30 – 11.30 uur

Let op: inschrijven voor dit webinar is niet meer mogelijk.

Lees meer

 

LOKALE EN REGIONALE VOORZIENINGEN BOUWEN, HOE DOE JE DAT?

Hoe organiseer je lokale en regionale voorzieningen die van en voor de community zijn? Hoe ziet de businesscase eruit? Hoe begin je? Hoe kan je opschalen? Bijvoorbeeld van een lokale buurtmoestuin naar een regionale voedselvoorziening?

Webinar, 11 november 2022, 13.00 – 15.00 uur

Let op: inschrijven voor dit webinar is niet meer mogelijk.

Lees meer

 

WEBINAR 9 DECEMBER 2022 – DRIJFVEREN ALS MOTOR VOOR REGIONALE ONTWIKKELING

Society 4.0 wordt gebouwd door mensen 4.0. Wat drijft hen? Waarom doen ze mee? Wat brengt mensen in beweging? In het webinar leer je wat de belangrijkste drijfveren van mensen zijn, hoe krachtig intrinsieke motivatie in veranderingsprocessen is en hoe je dat kunt gebruiken in de ontwikkeling van een Regio 4.0.

Webinar, 9 december 2022, 9.30 – 11.30 uur

Let op: inschrijven voor dit webinar is niet meer mogelijk.

Lees meer

 

strategisch advies

Transitiereizen zoekt antwoorden op de vraag hoe complexe maatschappelijke vraagstukken opgelost kunnen worden. Vraagstukken die alleen opgelost kunnen worden met nieuwe werkwijzen en nieuwe structuren. Vraagstukken waarvoor een ontwikkelsprong (transformatie) naar een duurzame leefomgeving nodig is. Vraagstukken waarvoor je moet pionieren in de praktijk: in een wijk, stad of gebied. Wij ontwikkelen methodiek en begeleiden wijken, gemeenten en organisaties met de voorbereiding die nodig is om ”op reis te gaan”. De all inclusive wijk zorgt voor de uitvoering in de praktijk.

 

werkvelden

Wij werken aan de volgende opgaven: energietransitie (afkoppelen aardgasnet), vitale samenleving, werk en inkomen, leefbaarheid, wijkeconomie, voedsel en gezondheid, onderwijsvernieuwing, klimaatadaptatie, integrale gebiedsontwikkeling. Het schaalniveau is – afhankelijk van de opgave – een een wijk, stad of gebied.

weten waar je aan begint

Om uit te leggen wat transformatie is, gebruiken we vaak de metafoor ”van rups naar vlinder”. In de verpoppingsfase wordt de rups een vlinder: een ongekend, spannend en kwetsbaar proces. Om als wijk, gemeente of organisatie met zo’n proces aan de slag te gaan, is een goed procesontwerp noodzakelijk. Het geeft namelijk vertrouwen als je weet waar je aan begint. De all inclusive wijk levert zo’n procesontwerp: de procesaanpak voor integrale gebiedsontwikkeling. Deze aanpak structureert het transformatieproces, organiseert samenwerking en borgt een ondernemende, inclusieve en duurzame visie in de praktijk.

toepassen in de all inclusive wijk

  • Werkbaar (eenvoudig) maken van complexe vraagstukken
  • Ontwikkelen van integrale (omgevings) visie en maatschappelijke businesscases
  • Begeleiden van het transformatieproces: systeemontwerp, coalitievorming en cocreatieproces
  • Integraal-holistisch organiseren
  • Versterken van burgerkracht in de praktijk
  • Transformeren van systemen en structuren in wijken, steden en gebieden
    Ontwikkelen van nieuwe businessmodellen
  • Leveren van kennis, inzicht en praktische instrumenten