zelforganisatie

Transformatie van een gebied of systeem koop je niet in, dat zal de wijk, de stad of het gebied zelf moeten doormaken. Vergelijk het met een expeditie naar de Mount Everest: je zult zelf die berg op moeten lopen maar je kunt je wel goed voorbereiden en een rugzak met handige spullen meenemen.

Transitiereizen ontwikkelt praktische kennis en instrumenten voor de transformatie van wijken, steden en gebieden en levert hiervoor de ”reisgidsen” en ”rugzakken”. Deze vullen we samen met heel veel partners en ontsluiten we via de all inclusive wijk.¬†Bijvoorbeeld instrumenten om belangen in beeld te brengen, coalities te vormen, inwoners te activeren, adaptief vermogen van een wijk te vergroten, storytelling, impactmeting, businesscases bouwen, de waarde van een gebied in beeld te brengen, etc. etc. We geven kleine workshops over losse onderwerpen en instrumenten maar bieden ook een kant en klaar gevulde rugzak aan: de leergang procesbegeleider. Ook verzorgen wij de educatie van transformatieteams zodat zij met kennis van zaken een eigen pad uit kunnen zetten.

Onderzoeksvraag

leergang procesbegeleider all inclusive wijk

 • complexe maatschappelijke vraagstukken oplossen, hoe doe je dat?
 • transformatie, van wat naar waar?
 • transformatie, hoe doe je dat?
 • samenwerking en participatie, hoe organiseer je dat?
 • maatschappelijke businessmodellen voor een vitale samenleving, hoe werken die?

presentaties / workshops / excursies

 • afkoppelen aardgasnet als motor voor wijkontwikkeling
 • de wijk als levend geheel: participatie-infrastructuur in de wijk
 • stad en ommeland als duurzaam ecosysteem
 • integrale omgevingsvisie: werkbaar maken van complexe opgaven
 • de stad als learning community
 • excursies naar Wageningen De Nude, Arnhem Spijkerkwartier, Arnhem Geitenkamp
thema's all inclusive wijk