28 september 2018

hoe dan?

De vraag die ons het meest gesteld wordt is ”hoe krijgen we mensen en organisaties in beweging om bij te dragen aan het oplossen van complexe vraagstukken?"
28 september 2018

schenken van aandacht of afrekenen met geld

Woorden met dubbele betekenissen geven soms leuke inzichten. Het Engelse woordje ‘pay’ wordt niet alleen gebruikt in de zin van betalen. Engels kent 'pay money', maar ook 'pay attention'.
28 september 2018

een nieuw speelveld

Het speelveld van de markteconomie heeft zijn eigen besturingssysteem bestaande uit gewoonten, wetten, afspraken over hoe we zaken met elkaar organiseren en regelen. De meeste mensen stellen daar geen vragen bij.
28 september 2018

integrale aanpak

Gemeenten kiezen niet vaak voor een integrale aanpak. Mensen hebben nu eenmaal een gezonde behoefte om het werk klein en behapbaar houden. In onze visie hoeft het een het ander niet uit te sluiten.