Waar gaat het heen met de wereld? Waar wil jij zelf heen? Waar wil je heen met je organisatie? Wat is de oplossing voor complexe vraagstukken van deze tijd? Bijvoorbeeld als het gaat om wijkeconomie, zorg of ondernemen in de binnenstad. Transitiereizen ontwikkelt routekaarten voor een nieuwe economie en samenleving. De weg naar een nieuwe bestemming bepaal je zelf, het spel, de spelers en het speelveld reiken wij aan.

De kern van onze routekaarten is de creatie van een nieuw speelveld voor overheden, organisaties of bedrijven die met een open mind hun doelgroep willen bedienen en een alternatief zoeken voor een aantal vitale functies die nu door de verzorgingsstaat worden geleverd, zoals zorg, werk, energie, wonen, etc.

Een routekaart geeft je overzicht én geeft handelingsperspectief.

‘’Veel gemeenten willen een deel van hun werk, budget en verantwoordelijkheid best overhevelen naar een wijk. Maar je kan niet zomaar het budget voor het onderhouden van het openbaar groen overmaken naar de wijkvereniging en zeggen ‘’veel geluk ermee’’.’’ Daar heb je toch echt een ander samenwerkingsconcept voor nodig.’’

Voorbeeld: de all inclusive wijk

De all inclusive wijk is een nieuw soort compositie voor de samenleving, waarin we voorstellen nieuwe functies in wijken en dorpen in te weven. Deze functies maken het mogelijk om nieuw samenspel te organiseren tussen overheden die willen decentraliseren en burgers en bedrijven die willen participeren. Denk aan nieuwe, verbindende functies als een nieuw huishoudboekje, een wijkboekhouding, een wijkwijsheidsraad, een wijkbedrijf, alternatieve geldsystemen, etc. Deze functies dienen de community bij het collectief opwekken van energie, het regelen van zorg, praktische zaken zoals autogebruik, boodschappen, het organiseren van werk, veiligheid, voedsel, een mooie omgeving, ontspanning, plezier. Daarnaast dienen deze functies om met de middelen die er zijn meer waarde te creëren (roi en sroi).

 

Een aantal van onze routekaarten