Met een zestal ondernemende wijken en dorpen, te weten Spijkerkwartier Arnhem, Delfshaven Rotterdam, Dieze Zwolle, Haaften, Oosterbeek en Stadswerven Dordrecht, een aantal programmeurs en adviseurs werken we in co-creatie aan een prototype voor een wijk- en gebiedsboekhouding. Het ministerie van Binnenlandse zaken draagt financieel bij.
Begin april 2016 beschikken we over een werkend prototype dat getest is in een aantal wijken en gebieden. Ben je geïnteresseerd in de doorontwikkeling? Neem dan contact met ons op.

wijbedrijf Dieze, Zwolle

De wijkboekhouding

voorbeeld van een nieuw partnerschapsmodel