Wij zijn Carla Onderdelinden en Patricia van der Haak. Wij zijn ontwerpers van de nieuwe economie en duurzame samenleving. Wij werken aan dit wereldbeeld, verkennen nieuwe wegen. Wij zijn samen met anderen op reis naar een authentieke en duurzame bestemming.

Wij hebben met veel plezier gewerkt bij de overheid, in het bedrijfsleven en in de advieswereld. Nu gaan wij, samen met onze klanten en ons netwerk op reis naar de nieuwe economie. We helpen mensen, organisaties, groepen, maar ook  sectoren, ketens en gebieden met nieuwe vormen van samenwerking en waardecreatie.

Carla Onderdelinden

06 37 55 35 36
carla@transitiereizen.nl

 

Opgegroeid in een tijd van wapenwedloop, zure regen, verzuiling, werkloosheid en oliecrisis, heb ik me steeds afgevraagd hoe we tot een eerlijke en duurzame wereld kunnen komen. Vanuit  welke motieven en belangen handelen mensen? Hoe verdeel je de schaarse ruimte en geld over al die verschillende en soms tegenstrijdige belangen? Hoe kom je tot een goede, eerlijke besluitvorming?

Mijn passie en kracht ligt in het verbinden van mensen en ideeën aan maatschappelijke opgaven. Samen weten en hebben we heel veel. De techniek, de kennis, de creativiteit, alles is er al. Als we dit inzetten voor het gezamenlijke, maatschappelijke belang, durven te gaan werken vanuit onze eigen kracht en passie, kunnen we bergen verzetten met elkaar. Samenwerking vraagt om onderling vertrouwen, respect en aandacht voor elkaars belangen, rollen en mogelijkheden.  Dat betekent ook transparantie over wie je bent en wat je wilt, als persoon en als organisatie. Wat zijn jouw drijfveren, wat is jouw bedoeling? Die vraag blijkt niet altijd eenvoudig te beantwoorden, omdat er meestal ook onder de oppervlakte van alles speelt, vaak zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Ik probeer nieuwe werkvormen uit om ook wat onder water speelt boven  te krijgen, zodat het weer kan stromen. Ik werk organisch, go with the flow waarbij ik de bedoeling en de relatie met het grotere geheel scherp in de gaten hou.

Patricia van der Haak

Patricia van der Haak

Ik ben Patricia van der Haak. Grensverlegger en Vernieuwer. Ik kom voort uit het Hollandse water en het Brabantse zand. Ik woon en werk tegenwoordig in Arnhem, samen met mijn gezin. Mijn achtergrond werkt door in alles wat ik doe.

vol in de wind

Via mijn vader ben ik verbonden met de wind en het water. Ik kom uit een familie van zeilers en beurtschippers. Met een skutsje onderhield mijn familie een veerdienst Lemmer – Amsterdam. We waren altijd onderweg om mensen en vracht over en weer te brengen. We stonden vol in de dynamiek van de handel in Amsterdam. De komst van de afsluitdijk verlegde ons pad naar de retail (HEMA).

authentiek en van waarde

Via mijn moeder ben ik verbonden met mijn waarde. Ik kom uit een familie van (meubel)makers, ontwerpers, uitvinders. De Brabantse zandgrond was arm, we moesten het letterlijk ‘’zelf’’ maken. Dit maakte ons bewust, creatief en zelfvoorzienend. Gevoed door de eenvoud, rust en schoonheid van de bossen en de vennen wist mijn familie waardevol te leven.

Dit alles komt samen in mijn werk: het vormgeven van een nieuwe economie en duurzame samenleving.

Wat ik eerder deed: mede vormgeven van het internettijdperk (1998-2004) en het mede vormgeven van het tijdperk van de personal computer (1992-1998).

In mijn werk probeer ik grenzen te verleggen. Nieuwe mogelijkheden te beschrijven. Dit doe ik met mijn concepten. Ik kan beschrijven wat zou kunnen zijn als we gaan samenwerken. Creativiteit en spiritualiteit is mijn grondstof. Overzicht, inzicht en perspectief is wat ik te bieden heb.

Partners

Transitiereizen is een netwerkorganisatie. We werken samen met een groep van ca. 50 personen die actief zijn in verschillende niches van de nieuwe economie. Deze mensen hebben expertise op gebieden als organisatievernieuwing, aanvullende geldsystemen, off grid communities, fin tech, spiral dynamics, cocreatie, business canvas model, social return of investment (SROI), nieuwe businessmodellen, coöperaties, dialoog, online strategie, beleid & strategie, holisme en spiritualiteit.

Daarnaast hebben onze partners gerichte kennis van transities in de zorg, verzorgingsstaat / democratische vernieuwing, werk, economie, energietransitie, onderwijs, binnenstad, gebiedsontwikkeling, etc.

Hierdoor kunnen wij altijd snel opschalen en onze klanten bedienen met actuele kennis en interessante netwerken.

Contact

Transitiereizen VOF

Bezoekadres: Van Oldenbarneveldstraat 90 6827 AN Arnhem

Postadres: Vondellaan 22 6824 ND Arnhem

www.transitiereizen.nl

Carla Onderdelinden I carla@transitiereizen.nl I 06-37.55.35.36

Patricia van der Haak I patricia@transitiereizen.nl I 06-46.86.59.17

KvK 61469343 I IBAN NL25 TRIO 0198 1486 66

www.pinterest.com/transitiereizen