collectief ondernemen en professioneel samenwerken

In deze tijd vol veranderingen willen gemeenten graag taken, werk en budget decentraliseren door deze in een wijk of bij burgers neer te leggen. Bedrijven en organisaties willen innoveren, bijvoorbeeld om duurzamer te worden of om meer aansluiting en contact met hun klanten te krijgen. Burgers willen een leefbare woonomgeving en meer zeggenschap over het dienstenpakket van de overheid, zoals onderwijs of zorg.

De all inclusive wijk is een concept en een netwerkorganisatie waarmee gemeenten, bedrijven, organisaties en burgers in een wijk of dorp meer welvaart en welzijn kunnen realiseren. Dit kan door collectief te gaan ondernemen en professioneel te gaan samenwerken vanuit een drietal behoeften:

Breng je vraag in in de all inclusive wijk

Breng je vraag in in de all inclusive wijk

Het concept benoemt voorwaarden voor professionele samenwerking zoals lokale coöperaties, wijkbedrijven, dorpsraden, een wijkboekhouding, broodfondsen, leerkringen, communities, aanvullende geldsystemen, etc.

Het netwerk  helpt partijen bij de inrichting van professionele samenwerking. Hierdoor ontstaat vertrouwen en de mogelijkheid om in een wijk of dorp echt samen en structureel projecten te realiseren in het sociale en economische domein.

De all inclusive wijk toont een nieuwe praktijk

Het doel is om in 2016 netwerk, financiering en praktijkplekken te organiseren om twaalf living labs ”all inclusive wijk” te kunnen opstarten. Samen leren, doen en proberen is de essentie. Hiertoe zullen wij partijen uitnodigen met behulp van een landelijke maatschappelijke call in het voorjaar van 2016. Transitiereizen kan dit nooit alleen en heeft voor deze ambitie tijd, geld en mensen nodig die samen met ons deze reis willen maken. Daar werken we momenteel aan. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

Ben jij een gemeente?

Veel gemeenten willen best het budget voor het onderhoud van het openbaar groen overhevelen naar een wijk. Maar je kunt niet zomaar 50.000,- euro naar de wijkvereniging overmaken en zeggen ”veel plezier ermee”. Er zal enige vorm van governance georganiseerd moeten worden om problemen met betrekking tot uitvoering, besteding, verantwoording en democratische legitimatie te voorkomen. De all inclusive wijk voorziet hierin, bijvoorbeeld door het organiseren van een professioneel wijkbedrijf of een coöperatie of het faciliteren van een wijkboekhouding waar onder meer de gemeentelijke begroting op wijkniveau inzichtelijk gemaakt wordt.

Organiseer het in een coöperatie

Ben jij een organisatie of bedrijf?

Stel je bent een zorgverzekeraar. Dan wil je graag gezonde klanten. Toch? Zou je bereid zijn om in een wijk collectieve korting te geven (de mensen besparen) en het wijkbedrijf te vragen of zij met een deel van die korting een professionele hardloopclub voor senioren in de wijk georganiseerd kan worden. Reken maar dat je een band opbouwt met de mensen in deze wijk, die door jouw oprechte bijdrage ook nog eens gezonder worden …

Of stel, je bent een woningbouwcorporatie. Dan wil je graag goed onderhouden woningen. Toch? Zou je bereid zijn om het onderhoud door mensen in de wijk uit te laten voeren? Reken maar dat in deze tijden van werkloosheid mensen dat graag willen doen. De gemeente bespaart dan op dure reïntegratietrajecten, burgers klimmen uit de schulden, mensen die kampen met eenzaamheid krijgen weer een nuttige rol, etc. Als er een wijkbedrijf was die zo’n opdracht voor je kon aannemen en uitvoeren, zou dat best interessant kunnen zijn … toch?

De wijkboekhouding voorziet in een businessbakkerij, waar je je behoefte aan samenwerking en contact kenbaar kunt maken aan de gemeenschap waarvoor je werkt.

Bepaal je positie in het speelveld

Waar sta jij in het speelveld?

Ben jij een burger?

Wil jij samen met anderen zelf een aantal vitale functies in je wijk of dorp gaan regelen zoals voedsel, werk, mobiliteit, zorg? Dat kan met behulp van een wijkbedrijf of een lokale coöperatie.

Je zou samen met je wijk een huis kunnen kopen en dit kunnen inbrengen in een lokale coöperatie. Een wijkondernemer zorgt dat dit huis verhuurd wordt aan bewoners die tijdelijk niet in hun eigen huis kunnen wonen, bijvoorbeeld omdat zij hun huis energieneutraal willen maken, ziek zijn, net gescheiden zijn. Zo worden enerzijds inkomsten gegenereerd, die weer terugvloeien naar degenen die het huis ingebracht hebben en wordt de gemeenschap ondersteund in haar functioneren. Niet alleen vastgoed kan ingebracht worden in de coöperatie, ook budgetten van de gemeente, auto’s, verzekeringen, zorg, lokale producten en diensten, etc.

Als je collectief en professioneel gaat ondernemen met je wijk of dorp kan je samen veel geld besparen, zelf voedsel of energie produceren en heel veel sociale waarde creëren. Start een wijkbedrijf! Vraag je gemeente of ze de wijkboekhouding kunnen activeren! Doe mee en meld je vrijblijvend aan.

Ga besparen, coproduceren en cocreëren

Ga samenwerken