Hoe doe je dat nou? Een stevig netwerk neerzetten zonder te verzuipen in oneindig veel gesprekken of eindeloos veel bordjes in de lucht houden? Transitiereizen heeft veel ervaring met het opzetten en vormgeven van communities die samen willen werken aan een gedeelde opgave. We organiseren Communities of Practice en weten veel van netwerksturing en coöperatief samenwerken. Desgewenst helpen we je met de opzet van het hele netwerk. Je kunt dan direct aan de slag met je opgave.

We gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle leden en hanteren het zogenaamde partnerschapsmodel. We nodigen uit om de kracht van alle spelers in het netwerk te benutten om samen te werken aan een gedeeld belang of wens van de community.

De samenleving verandert snel. Naast hulpbronnen maken we steeds vaker ook gebruik van hulptroepen. In deze tijd kom je samen namelijk verder dan alleen. Onze klanten willen zich verbinden met anderen, bijvoorbeeld ZZP-ers die elkaar helpen op een gezamenlijke flexwerkplek of thuiszorgwerkers die samen optrekken met mantelzorgers in een gezin, buurtbewoners die zich verenigen in een energiecoöperatie.

Hulptroepen vind je door je oprecht te verbinden met anderen: netwerken, cocreatieprojecten, bottom up initiatieven, geïnteresseerden, belanghebbenden. Ze kunnen je helpen om complexere problemen op een eenvoudige manier op te lossen. Het is dan ook slim om dergelijke hulptroepen zo goed mogelijk te verbinden met je werk. Bijvoorbeeld in de zorg, afval, energie, voedselproductie, leefbaarheid, economie en binnen het werk van de overheid.